Däck

De generella kraven för vinterdäck gäller den 1 december–31 mars. Sommardäck gäller för övrig tid.

När du kör personbil, lätt lastbil eller buss med en totalvikt av högst 3,5 ton måste du ha vinterdäck eller annan likvärdig utrustning (exempelvis sommardäck med snökedjor på alla hjulen) under perioden 1 december–31 mars. Kraven gäller om det är vinterväglag. Drar du släpvagn så gäller kravet även den. 

 

Undantag

Trots kraven på vinterdäck får ett fordon köras i följande fall om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten: 

Ett fordon får också köras trots kravet på vinterdäck om fordonet enligt vägtrafikregistret är av en årsmodell som är trettio år eller äldre.

Mönsterdjup 3 mm

Vid vinterväglag under perioden 1 december–31 mars ska mönsterdjupet vara minst 3 mm på däck till personbil, lätt lastbil eller buss med en totalvikt av högst 3,5 ton. Kraven gäller även släpvagn som dras av dessa fordon.

 

Tillåtet med dubbdäck 1 oktober- 15 april

Det är tillåtet att använda dubbdäck under perioden 1 oktober–15 april. Dubbdäck får användas även under annan tid om det är eller befaras bli vinterväglag. Om bilen har dubbdäck måste också tillkopplad släpvagn ha det. Det får inte finnas både dubbade och odubbade däck på fordonet.

Vad är vinterdäck?

Vinterdäck kan vara såväl dubbade däck som så kallade odubbade friktionsdäck. Däcken ska vara:

OBS! Det förekommer däck som är märkta med M och S utan att vara särskilt framtagna för vinterkörning, exempelvis grovmönstrade terrängdäck.

Eftersom det inte framgår av däcken om de är särskilt framtagna för vinterkörning så har STRO (The Scandinavian Tire and Rim Organization) och Däckbranschens Informationsråd tagit fram listor över tillåtna vinterdäck. Du kan också få information från din däckhandlare.

Sommardäck har en gummiblandning som gör att de blir för hårda när det är kallt. Därför bör man använda vinterdäck när temperaturen närmar sig noll eller när det är minusgrader.

Vinterväglag

I praktiken är det polisen som gör bedömningen om/när det är vinterväglag. Det anses vara vinterväglag om det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägbanan.

 

Bästa däcken bak

För att minska risken för sladd vid bromsning och vid sväng bör de däck som har det största mönsterdjupet eller bedöms ha det bästa väggreppet vara monterade bak på fordonet. Däcken med största dubbutsticket bör monteras bak. Detta gäller både fram- och bakhjulsdrivna bilar.

Lagring av däck

Däck ska förvaras svalt, torrt och mörkt.

 

Tunga fordon

Tunga fordon omfattas inte av kraven på vinterdäck men Vägverket rekommenderar ändå att vinterdäck används vid vinterväglag.