Lufttryck

 Att hålla trycket uppe på däcket är viktigt.

Många däckskador vållas på grund av felaktigt lufttryck! Kontrollera därför lufttrycket i däcken regelbundet, varannan vecka vid normal användning. Glöm inte att kontrollera reservhjulet också.

Lufttryck

Det av tillverkaren rekommenderade lufttrycket finns noterat i fordonets instruktionsbok samt vanligtvis också någonstans i bilen, till exempel i tanklocket eller på en dörrpost. Felaktigt lufttryck ökar förslitningen på däcket och har negativa effekter på köregenskaperna.

Vid kontroll och justering av lufttrycket bör följande hållas i åtanke:

  • Kontrollera lufttrycket när däcket är kallt.
  • Justera inte lufttrycket på ett varmt däck. (Normalt höjs lufttrycket när fordonet är i rörelse.)
  • Lufttrycket måste vara detsamma på däck som sitter på samma axel (dvs samma på båda fram resp. på båda bak). Däremot kan det vara olika mellan fram- och bakaxel.
  • Ventilhättorna måsta vara hårt åtdragna eftersom de ska skydda ventilen från damm och smuts samt naturligtvis från ett sjunkande lufttryck.