Mönsterdjup

 Det är stora skillnader mellan olika mönsterdjup på däck. Experter har konstaterat att bromssträckan i det närmaste kan halveras vid inbromsning med låsta hjul på våt väg. Så mycket bättre blir alltså resultatet med 8 mm mönsterdjup i jämförelse med däck som har det minsta lagliga mönsterdjupet på 1,6 mm (sommardäck).

TIPS:

Byt ut dina sommardäck när mönsterdjupet är nere på 3 mm och gör detsamma med vinterdäck vid 4 mm.

Utöver den utökade bromssträckan betyder ett minskat mönsterdjup också en väsentligt ökad risk för vattenplaning.

Om du inte ser till att byta däck när mönsterdjupet understiger lagstadgade minsta mått på 1,6 mm, kan du vid inblandning i en olycka drabbas av juridiska konsekvenser. Dessutom riskerar du minskat försäkringsskydd.

TIPS:

Kontrollera däckens mönsterdjup minst var fjärde vecka!

Det är lätt att kontrollera mönsterdjupet med hjälp av en mönsterdjupsmätare. Sådana finns att tillgå hos de flesta däckhandlare och verkstäder.

Vår rekommendation på minsta mönsterdjup:

För optimala egenskaper: 8 mm

Minimum: 3 mm (sommardäck)

4 mm (vinterdäck)

Lagstadgade mått (min): 1,6 mm (sommardäck)

Mönsterdjup vid vinterväglag
Vid vinterväglag under perioden 1 december–31 mars ska mönsterdjupet vara minst 3 mm på däck till personbil, lätt lastbil och buss med en totalvikt av högst 3,5 ton samt släpvagn som dras av dessa fordon.